logo Gacek logo Jaskinia Wierzchowska
Strona GłównaOferta dla SzkółOferta dla FirmPliki do pobraniaO nasLinkiKontakt
Jesteś tutaj: Strona Główna  » Turystyczny Kraków
18:0906 lipca 2020

Turystyczny Kraków

  K R Ó L E W S K I M   T R A K T E M          POL 1   

Fragmenty murów obronnych, Barbakan, spacer ul. Floriańską do Rynku Głównego [Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, Sukiennice, Wieża Ratuszowa z zewnątrz, ul. Grodzka], zwiedzanie Wzgórza Wawelskiego [Katedra: groby królewskie i Dzwon Zygmunta, Zamek Królewski - do wyboru: komnaty lub skarbiec ze zbrojownią].

C E N A   40,00pln/os     dla grupy 46 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opieka przewodnika

  S Z L A K   M Ł O D E J   P O L S K I          POL 2  

Zwiedzanie Regionalnego Muzeum Młodej Polski „Rydlówka”, kościoła Franciszkanów z witrażami Stanisława Wyspiańskiego, Muzeum St. Wyspiańskiego i kościoła Na Skałce z Kryptą Zasłużonych.

C E N A   31,00pln/os     dla grupy 46 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opieka przewodnika

  W I E R Z E N I A   I   O B Y C Z A J E   Ż Y D O W S K I E  

  czyli  z  wizytą na  krakowskim  KAZIMIERZU          POL 3  

Spacer po żydowskiej dzielnicy Krakowa. Targ żydowski, zwiedzanie Muzeum Judaistycznego, Synagogi i Cmentarza Remuh.

UWAGA! Obowiązkowe nakrycie głowy!

C E N A   21,00pln/os     dla grupy 46 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opieka przewodnika

   S Z L A K   J A N A   M A T E J K I            POL 43  

Zwiedzanie Muzeum Jana Matejki [kamienice, w której mieszkał i tworzył], Galerii Malarstwa „Sukiennice”, Kościół Mariackiego oraz grobu malarza - mauzoleum na cmentarzu Rakowickim.

C E N A   31,00pln/os     dla grupy 46 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- opieka przewodnika - pilota, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

   S Z L A K   T A D E U S Z A   K O Ś C I U S Z K I               POL 44  

Zwiedzanie Muzeum Historycznego „Krzysztofory”, Kościoła Mariackiego, Galerii Malarstwa „Sukiennice”, kościoła oo. Kapucynów a także Katedry na Wawelu. Przejazd na Kopiec Kościuszki.

C E N A   47,00pln/os     dla grupy 46 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- opieka przewodnika - pilota, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

   Z A B Y T K I   K U L T U R Y  

  I   S Z T U K I  R O M A Ń S K I E J              POL 45  

Zwiedzanie zabytków Rynku Głównego, kościoła św. Wojciecha, ulicy Grodzkiej, kościoła św. Andrzeja [przykład romańskiej obronnej architektury kościelnej] oraz kościoła św. Idziego. Przejście na Wzgórze Wawelskie i zwiedzanie wystawy „Wawel Zaginiony” a także Katedry na Wawelu [Krypta św. Leonarda].

C E N A   32,00pln/os     dla grupy 46 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- opieka przewodnika - pilota, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

   Z A B Y T K I   K U L T U R Y  

  I  SZTUKI  GOTYKU             POL 46   

Mury obronne: baszty, Brama Floriańska, Barbakan, przejście do Rynku Głównego, gdzie zwiedzimy: kościół Mariacki z wieżą ratuszową, kościół oo. Dominikanów. Wizyta w Collegium Maius [najstarszej część Uniwersytetu Jagiellońskiego].

C E N A   31,00pln/os     dla grupy 46 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- opieka przewodnika - pilota, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

   Z A B Y T K I   K U L T U R Y  

  I  SZTUKI  RENESANSU             POL 47 

Zwiedzanie zabytków Rynku Głównego: Sukiennice, kamienice – attyki, kościół Mariacki [nagrobki], kościół oo. Dominikanów [nagrobek Prospera Prandoty, kaplica Myszkowskich], przejście ulicą Kanoniczą [Dom Dziekański, kamieniczki], na Wzgórze Wawelskie. Zwiedzanie komnat, arkadowego dziedzińca, Katedry [groby królewskie, Dzwon Zygmunta].

C E N A   43,00pln/os     dla grupy 46 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- opieka przewodnika - pilota, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

   Z A B Y T K I   K U L T U R Y  

  I  SZTUKI  BAROKU             POL 51  

Zwiedzanie kościoła św. Anny, kościoła oo. Dominikanów [kaplica Zbaraskich], kościoła św. Piotra i Pawła, kościoła św. Marcina, kościoła oo. Bernardynów oraz Katedry Wawelskiej [groby królewskie, dzwon Zygmunta].

C E N A   39,00pln/os     dla grupy 46 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- opieka pilota i przewodnika miejscowego, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

   N I E Z W Y K Ł Y   K R A K O W S K I   F O L K  L O R          POL 52   

Zwiedzanie Muzeum Etnograficznego i Wzgórza Wawelskiego [krakowskie podania i legendy]. Wizyta w Muzeum Historycznym z m.in. wystawą Szopek Krakowskich, a na Rynku Głównym spotkanie z krakowskimi kwiaciarkami.

 C E N A   28,00pln/os     dla grupy 46 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- opieka przewodnika - pilota, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

   S Z L A K   C Z T E R E C H   K O P C Ó W  

  CZYLI  KAWAŁEK  HISTORII  POLSKI             POL 53  

Zwiedzanie kopców: Wandy, Krakusa, Kościuszki [panorama Krakowa] i Piłsudskiego.

C E N A   24,00pln/os     dla grupy 46 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- opieka pilota i przewodnika miejscowego, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

   T R A S A   U N I W E R S Y T E C K A             POL 54  

Wizyta w Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo – Hutniczej, Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym i Akademii Sztuk Pięknych.

C E N A   21,00pln/os     dla grupy 46 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- opieka pilota i przewodnika miejscowego

   Ś L A D A M I   L E G E N D   K R A K O W S K I C H          POL 73  

Odwiedziny u Smoka Wawelskiego w Smoczej Jamie na Wawelu, zwiedzanie grobów w Katedrze Wawelskiej oraz panorama miasta z Kopca Kościuszki.

C E N A   38,00pln/os    dla grupy 46 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opieka pilota przewodnika

   S Z L A K I E M   K R A K O W S K I C H   M U Z E Ó W  

  – ŻYCIE  DAWNIEJ         POL 86  

Zwiedzanie Muzeum Narodowego [Galeria Rzemiosła Artystycznego], wizyta w Domu Józefa Mehoffera. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego [ekspozycje z twórczością St. Wyspiańskiego i Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego ], Muzeum Archeologiczne i Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli z ekspozycją "Polska kultura ludowa”.

C E N A   40,00pln/os     dla grupy 46 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- opieka pilota/przewodnik, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

  S Z L A K    N A U K I  

  I  WIEDZY             POL 87  

Wizyta w Ogrodzie Botanicznym i Muzeum Farmacji Collegium Medicum oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwiedzanie Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego, Muzeum Geologicznego, Etnograficznego im. Seweryna Udzieli [ekspozycja „Polska kultura ludowa”] a także Muzeum Inżynierii Miejskiej.

C E N A   53,00pln/os     dla grupy 46 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- opieka pilota/przewodnika, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów W SPRAWIE CEN PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

Powrót do poprzedniej strony

photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo
Wszelkie prawa zastrzeżone © BUT Gacek 2014